۹۲ متر حافظ شمالی


طبقه دوم


خوش نقشه

فول امکانات

پارکینگ مشا


دو خواب

غرق نور


نوساز


۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰