۹۵ متر

ابوریحان شرقی

طبقه دوم

خوش نقشه

بازسازی کامل

۱۴ سال ساخت

پارکینگ

انباری

فاقد آسانسور

650 میلیون

عبداله پور

09120729681